Culturele ANBI

ANBI gegevens Blind Walls Gallery
-update 8 februari 2021-

Per 6 januari 2021 is de Stichting Blind Walls Gallery opgericht*. Een (culturele) ANBI status is aangevraagd bij de belastingdienst. Conform regelgeving bevat deze pagina alle informatie mbt de ANBI-status.
*Voorheen maakten onze activiteiten deel uit dan de Stichting Graphic Matters.

Blind Walls Gallery heeft ten doel het produceren van kunstwerken in de openbare ruimte en de ontsluiting van de achterliggende verhalen door het organiseren van activiteiten, zoals exposities, lezingen, rondleidingen, kunsteducatie, workshops, uitgifte van publicaties en producten. Deze activiteiten vergroten de publieke aandacht voor beeldende kunst en erfgoed in de ruimste zin van het woord. 

RSIN NL862121073Bo1
KVK 81511132

Contactgegevens
info@blindwalls.gallery
+31 76 8879935

Bezoek/postadres
Terheijdenstraat 1
4811AW Breda

Hoofdlijnen beleidsplan
Blind Walls Gallery is hét museum op straat. Muurschilderingen door internationale kunstenaars zijn geïnspireerd op Bredase verhalen die passen bij de lokatie. Onze ambitie is uit te groeien tot een Bredaas icoon met meer dan 150 indrukwekkende muurschilderingen verspreid over de stad. Dit doel willen we bereiken door intensieve samenwerking met diverse stakeholders in de stad.

Bestuurders
Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance en bestaat uit:
Hajo Doorn – voorzitter
Kristel Zegers – secretaris
Martijn Blom – penningmeester
Janouk Kloosterboer – lid
Nadine Roestenbrug – lid

Beloningsbeleid
Bij de beloning van werknemers, zzp-ers en deelnemende ontwerpers nemen we de Fair Practice Code in acht. Voor medewerkers hanteren we een eigen loongebouw dat binnen door de overheid gestelde normen valt. Bestuursleden ontvangen vacatiegelden voor bijgewoonde vergaderingen.

Verslagen van activiteiten
– Beschikbaar per 01-03-2022

Financieel verantwoording
Jaarrekeningen worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
– Beschikbaar per 01-03-2022