Culturele ANBI

ANBI gegevens Blind Walls Gallery
laatste update 20 april 2020

Blind Walls Gallery is een merknaam van stichting Graphic Matters. De stichting heeft ten doel het organiseren en produceren van culturele activiteiten, zoals exposities, lezingen, kunsteducatie, workshops, kunstwerken in de openbare ruimte en festivals. Deze activiteiten vergroten de publieke aandacht voor visuele communicatie in de ruimste zin van het woord. De stichting is tevens werkzaam onder de merknamen Graphic Matters en 3sec.gallery.

RSIN NL818659579

Contactgegevens
info@graphicmatters.nl
+31 76 8879935

Terheijdesntraat 1
4811 AW Breda, NL

Hoofdlijnen beleidsplan
Blind Walls Gallery is hét museum op straat. Muurschilderingen door internationale kunstenaars zijn geïnspireerd op Bredase verhalen die passen bij de lokatie. Onze ambitie is uit te groeien tot een Bredaas icoon met meer dan 150 indrukwekkende muurschilderingen verspreid over de stad. Dit doel willen we bereiken door intensieve samenwerking met diverse stakeholders in de stad.

Bestuurders
Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance en bestaat uit:
Hajo Doorn – voorzitter
Kristel Zegers – secretaris
Thijs Torreman – penningmeester
In 2021 wordt het bestuur aangevuld met twee extra leden. Momenteel is het bestuur onbezoldigd. Vanaf 2021 ontvangen bestuursleden vacatiegelden voor bijgewoonde vergaderingen.

Beloningsbeleid
Bij de beloning van werknemers, zzp-ers en deelnemende ontwerpers houden we de Fair Practice Code in acht. Voor medewerkers hanteren we een eigen loongebouw dat ruim binnen door de overheid gestelde normen valt.

Verslagen van activiteiten
Download jaarverslag 2019 > volgt z.s.m.
Download jaarverslag 2018
Download jaarverslag 2017

Financieel verantwoording
Jaarrekeningen worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
Download jaarrekening 2019
Download jaarrekening 2018
Download jaarrekening 2017