Colectivo Licuado

Een Bredase pinkstermaaltijd in 1544 bestaat uit verschillende soorten gebraden vlees, Teteringse kaas, diverse toetjes
en 77 kannen wijn.