FRM

De verborgen tekst “Overcome the Wind” roept op tot dapperheid. Een verwijzing naar de legende van St. Joris en de draak.

Rutger Termohlen, Collin van der Sluijs & Super A

Tijdens de pest-epidemie in 1436 bouwt de Heer van Breda een kapel ter ere van Sint Joost, de patroonheilige van pestlijders en andere besmettelijke ziektes.

Frans van Veen

Sint Elisabethsvloed De muurschildering laat het buitengebied rondom de Haagse Dijk in Princenhage zien. De dijk lag oorspronkelijk binnen de stadsgrenzen en beschermde het dorp tijdens de Sint Elisabethsvloed…

Colectivo Licuado

Een Bredase pinkstermaaltijd in 1544 bestaat uit verschillende soorten gebraden vlees, Teteringse kaas, diverse toetjes
en 77 kannen wijn.