Ben Eine

Belcrum de culturele hotspot In de twintigste eeuw vormde het spoor een scheiding tussen het ‘rijke’ centrum en de ‘arbeidersklasse’ in het noorden. De afgelopen jaren transformeerde Belcrum in een hotspot. Jonge gezinnen wonen nu naast de theaters, tentoonstellingsruimten, ateliers, skatehal en zelfs een strand. City of Imagineers Om dit te vieren is de beroemde