Rutger Termohlen

Een vissersvrouw kijkt weemoedig uit over de Haven vanwaar haar geliefde is uitgevaren. Sinds 2014 bevestigen stelletjes hun liefde met een hangslot aan de Hoge Brug.

Daniël van de Haterd

Tot 1827 is er een open verbinding tussen de rivier de Mark en de zee. De octopus is naar de haven gezwommen.

Anti-Held

Deze dame neemt een ‘frisse’ duik in de haven na een avond stappen.

Frans van Veen

Sint Elisabethsvloed De muurschildering laat het buitengebied rondom de Haagse Dijk in Princenhage zien. De dijk lag oorspronkelijk binnen de stadsgrenzen en beschermde het dorp tijdens de Sint Elisabethsvloed…

Ana Marietta

Steeds meer drugs- en medicijnresten belanden in het singelwater, met geslachts- en gedragsverandering bij vissen als gevolg.